top of page
Artboard 6-8.png
Artboard 5-8.pngPOWIERZCHNIA: 90m²

LOKALIZACJA: Toruń

DATA: 2018

STAN: koncepcja

kreowany

Koncept wywodzi się wprost z potrzeby 'podziania się' rodziny podczas wspólnego spędzania czasu. Z brakiem możliwości podziania się mamy do czynienia, gdy przestrzeń rodzinna nie odpowiada zupełnie zróżnicowanym i czasem niekompatybilnym potrzebom różnych członków rodziny. Problem był przez uczonych dotychczas traktowany marginalnie - koncept kreowany wypełnia tą nieuchwytną i zmienną potrzebę całym swoim potencjałem możliwości kreowania poszczególnych stref i przestrzeni dla każdego, kto nie ma się gdzie podziać.

3.jpg
Schemat1.jpg
1.jpg
Schemat2.jpg
2.jpg
Schemat3.jpg
Rzuty.jpg
Rzuty.jpg

1 PIĘTRO

PARTER

bottom of page